Aktiviteter


 Røsnæs Kirke.....lille sogn - stor natur

AKTIVITETER • Filmaften
 • Foredrag
 • Koncert
 • Sangaften
 • Konfirmation
 • Varme hveder
 • Høst auktion
 • Ældreudflugt
Børnestemmer i kirken

På udvalgte dage i dette efterår står kirkemedarbejder Tinne Leth for morgensangen på Friskolen på Røsnæs. Planen er at skabe kontakt mellem skole og kirke med henblik på løbende sangevents for børnene i kirkens liv.Filmaften

Røsnæs kirkes filmklub

Røsnæs kirke er vært ved ca. 6 filmaftener om året

De førstkommende filmaftener, alle kl. 17.30:

 • Tirsdag d. 23. oktober
 • Torsdag d. 15. november
 • Torsdag d. 6. december
 • Torsdag d. 24. januar

Det er, som bekendt, ikke muligt at offentliggøre filmtitler herpå hjemmesiden, men ca. 1. uge før,

får medlemmer af filmklubben en invitation med filmens titel. Der er ved at være trangt, men da alle jo ikke kommer hver gang, tager vi stadig imod nye medlemmer – og det er gratis. Vi sætter dog et maximum på 40 deltagere pr. gang, så det er ”først til mølle princippet” der gælder, når man ”ringer eller mailer” sig til en filmaften. Nærmere informationer følger i invitationerne som h.h.v. sendes og mailes til medlemmerne. Er der nogen der ikke modtager brev eller mail direkte, men informeres af venner og bekendte, og derefter melder sig - så sig til, og lad os få jeres adresse eller mailadresse så vi kan give jer direkte besked.

Røsnæs kirkes menighedsråd

Høstauktion

Hvert år holder vi høstgudstjeneste med efterfølgende lettere traktement og auktion over egne producerede gaver fra haven - eller helt egne indkøbte tomater...

I 2018 samlede vi ca. 3000,- kr. ind til "Reden" på Vesterbro i København. Et værested for kvinder, der er prostituerede og narkomaner.

MUSIK I KIRKEN

Kirken afholder som regel 2 koncerter om sommeren. Herudover vil kirkens organist Naia Rosenlund give 2 koncerter på klaver eller orgel i efterår, vinter eller forår.

Koncert Torsdag den 22. nov. kl. 19 - med kirkens organist Naia Rosenlund og tenor Thomas Medici. Thomas Medici  har sunget i Københavns. drengekor, er senere uddannet på Royal Academy of Music i London og er nu solist i ind & udland.

Alle er velkomne

Røsnæs kirkes menigheds

St. Bededagsaften

Traditionen tro går vi efter gudstjenesten i Stalden og hygger os med kaffe og varme hveder. Og stemmerne og folkehøjskole sangbogen bliver flittigt brugt.

Alle er hjertelig velkomne!

Konfirmation

Ligger altid på den 2. søndag i maj

I 2019 bliver søndag den 12. maj kl. 10.30

Voksenkor

Hvert forårs- og vintersemester huser kirken et voksenkor hver onsdag. Koret deltager i kirkens højmesse påskedag og 1. søndag i advent.

Øvetid onsdage 16-18, fra 24. januar til og med påskedag.

Ældreudflugt

Ligger altid i maj måned