Aktiviteter


  Røsnæs Kirke.....lille sogn med stor natur


AKTIVITETER


  • Filmaften
  • Foredrag
  • Koncert
  • Sangaften
  • Konfirmation
  • Varme hveder
  • Høst auktion
  • Ældreudflugt


Filmklub

Røsnæs kirke er vært ved ca. 6 filmaftener om året

De førstkommende filmaftener, alle kl. 17.30: pt. ikke fastlagt

Det er, som bekendt, ikke muligt at offentliggøre filmtitler herpå hjemmesiden, men ca. 1. uge før,

får medlemmer af filmklubben en invitation med filmens titel. Der er ved at være trangt, men da alle jo ikke kommer hver gang, tager vi stadig imod nye medlemmer – og det er gratis. Vi sætter dog et maximum på 40 deltagere pr. gang, så det er ”først til mølle princippet” der gælder, når man ”ringer eller mailer” sig til en filmaften. Nærmere informationer følger i invitationerne som h.h.v. sendes og mailes til medlemmerne. Er der nogen der ikke modtager brev eller mail direkte, men informeres af venner og bekendte, og derefter melder sig - så sig til, og lad os få jeres adresse eller mailadresse så vi kan give jer direkte besked.

Røsnæs kirkes menighedsråd

Høstauktion

Hvert år holder vi høstgudstjeneste med efterfølgende lettere traktement og auktion over egne producerede gaver fra haven - eller helt egne indkøbte tomater...

I 2018 samlede vi ca. 3000,- kr. ind til "Reden" på Vesterbro i København. Et værested for kvinder, der er prostituerede og narkomaner.

Juniorkonfirmand

- er for 3. klasse, normalt lige efter sommerferien – men forløbet HOLDER FLYTTEDAG!
Juniorkonfirmandernes forløb flytter til forårssemestret.
Der kommer foldere ud i klassen efter nytår!

Konfirmation
Ligger altid på den 2. søndag i maj kl. 10.30
ÅRETS KONFIRMANDER 2019:


Frederik Have
Thue Peter Kjærbæk Westphal
Marcos Løvgreen Hersing
Mads Enøe
Tobias Ankjær
Nicklas Akseltoft Feldtskov
Malthe Holmberg Jensen
Trine Fogh Lauridsen
Freja Fogh Lauridsen
Nicoline Kongsted Hybel
Karoline Plambek
Sia Corfitz Visten
Kimmernaq Kleist
Sine Drilling Stoltenberg


I 2020 bliver der konfirmation søndag den 10. maj kl. 10.30

MUSIK I KIRKEN

Kirken afholder som regel 1-2 koncerter om sommeren. Herudover vil kirkens organist Kirsten Bodekær give 2 koncerter på klaver eller orgel.


1. Sommerkoncert i Røsnæs Kirke
Fredag, d. 21. juni, kl. 19.00
med Birgitte Grimstad
”Dansk hilsen fra Norge”
"B.G. kommer med en lille koncert med varieret program af viser, digte og eventyr."
Birgitte Grimstad er nok mest kendt som visesanger, hvor hun til eget akkompagnement foredrager viser og sange fra kirkemusik til moderne ballader som f.eks. Samarkand.
Som datter af Aksel Schiøtz har hun ikke sin gode stemme fra fremmede.
Hun er uddannet scenograf og har bl.a. iscenesat forestillinger på Den norske Opera.
Forestillinger med inddragelse af tekster fra det 400 årige forhold mellem Danmark og Norge, eller HC Andersen er også en del af repertoiret.
Hjertet banker varmt for “bedsteforældre for fred” og beskyttelse af miljøet i Arktis.
Billetter à 50 kr. kan købes i Røsnæs Brugs fra mandag, d. 3. juni.
Røsnæs Kirkes Menighedsråd


2. Sommerkoncert i Røsnæs Kirke
Torsdag, d. 15. august, kl. 19.00
med kirkens organist Kirsten Bodekær
”Natur og historie i musikken”

Kirsten har inviteret lokale gæstesolister!
Der er gratis adgang til koncerten.
Røsnæs Kirkes Menighedsråd

Sangaften

Én gang hvert forår og efterår holder vi sangaften.

Hans Petersen tager os igen med på tur i Højskolesangbogen.

Menighedsrådet er vært for kaffe og kage. 

Der er ingen tilmelding og alle sangglade hjerter er velkomne!

Voksenkor
Hvert forårs- og vintersemester huser kirken et voksenkor hver onsdag. Koret deltager i kirkens højmesse påskedag og 1. søndag i advent.
Øvetid onsdage 16-18, i år til og med store bededags aften.

For mere info: kontakt Tinne Leth på kateket.tinneleth@hotmail.com eller 81114006

Skærtorsdag - måltid og gudstjeneste

Vi inviterer til fælles påskemåltid i Stalden med lam på menuen.

Efterfølgende er der gudstjeneste kl. 19.30 i Røsnæs kirke.

Pris: 30,- for mad og 10,- for vin

Tilmelding senest (ikke fastlagt)

Sommerfest på Røsnæs

Ved sommerfesten lørdag, d. 15. juni er Røsnæs Kirke åben fra kl. 9-16.
Få en kop kaffe m.m., kom op og nyd udsigten fra tårnet, som er åbent fra kl. 11-15.
Røsnæs kirkes menighedsråd

St. Bededagsaften

Gudstjeneste kl. 19

Traditionen tro går vi efter gudstjenesten i Stalden og hygger os med kaffe og varme hveder. Og stemmerne og folkehøjskole sangbogen bliver flittigt brugt.

Alle er hjertelig velkomne!

Ældreudflugt 

Ligger onsdag den 22. maj og er stadig under planlægning, men vi kan allerede nu love, at vi holder niveauet, hvad stemning og hygge angår.

Vi mødes på kirkens parkeringsplads kl. 8.45 med afgang kl. 9.00. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.

Tilmelding til Elisabeth Torkelund  22453282 eller Ernest Andersen 59509019.

Åben kirke

Hen over sommeren er kirken åben i hverdagene fra kl. 9-16. Som regel fra påsketid til det bliver under ca. 16 grader udendørs.