Aktiviteter

AKTIVITETER


  • Filmaften
  • Foredrag
  • Koncert
  • Sangaften
  • Konfirmation
  • Varme hveder
  • Høst auktion
  • Ældreudflugt


Røsnæs kirkes filmklub

Røsnæs kirke er vært ved ca. 6 filmaftener om året

De førstkommende filmaftener, alle kl. 17.30:

  • Tirsdag den 19. marts

Det er, som bekendt, ikke muligt at offentliggøre filmtitler herpå hjemmesiden, men ca. 1. uge før,

får medlemmer af filmklubben en invitation med filmens titel. Der er ved at være trangt, men da alle jo ikke kommer hver gang, tager vi stadig imod nye medlemmer – og det er gratis. Vi sætter dog et maximum på 40 deltagere pr. gang, så det er ”først til mølle princippet” der gælder, når man ”ringer eller mailer” sig til en filmaften. Nærmere informationer følger i invitationerne som h.h.v. sendes og mailes til medlemmerne. Er der nogen der ikke modtager brev eller mail direkte, men informeres af venner og bekendte, og derefter melder sig - så sig til, og lad os få jeres adresse eller mailadresse så vi kan give jer direkte besked.

Røsnæs kirkes menighedsråd

Høstauktion

Hvert år holder vi høstgudstjeneste med efterfølgende lettere traktement og auktion over egne producerede gaver fra haven - eller helt egne indkøbte tomater...

I 2018 samlede vi ca. 3000,- kr. ind til "Reden" på Vesterbro i København. Et værested for kvinder, der er prostituerede og narkomaner.

MUSIK I KIRKEN

Kirken afholder som regel 2 koncerter om sommeren. Herudover vil kirkens organist Naia Rosenlund give 2 koncerter på klaver eller orgel i efterår, vinter eller forår.

Sangaften

Torsdag den 28. marts kl. 19

Vi synger foråret ind. Hans Petersen tager os igen med på tur i Højskolesangbogen.

Menighedsrådet er vært for kaffe og kage. 

Der er ingen tilmelding og alle sangglade hjerter er velkomne!

Skærtorsdag - måltid og gudstjeneste

Torsdag den 18. april kl. 17.30

Igen i år inviterer vi til fælles påskemåltid i Stalden med lam på menuen.

Efterfølgende er der gudstjeneste kl. 19.30 i Røsnæs kirke.

Pris: 30,- for mad og 10,- for vin

Tilmelding senest mandag den 15. april til Elisabeth Torkelund  2245 3282 eller Ernest Andersen 5950 9019.

St. Bededagsaften

Gudstjeneste torsdag den 16. maj kl. 19

Traditionen tro går vi efter gudstjenesten i Stalden og hygger os med kaffe og varme hveder. Og stemmerne og folkehøjskole sangbogen bliver flittigt brugt.

Alle er hjertelig velkomne!

Konfirmation

Ligger altid på den 2. søndag i maj

I 2019 bliver søndag den 12. maj kl. 10.30

Voksenkor

Hvert forårs- og vintersemester huser kirken et voksenkor hver onsdag. Koret deltager i kirkens højmesse påskedag og 1. søndag i advent.

Øvetid onsdage 16-18, i år til og med store bededags aften.

Ældreudflugt 

Ligger onsdag den 22. maj og er stadig under planlægning, men vi kan allerede nu love, at vi holder niveauet, hvad stemning og hygge angår.

Vi mødes på kirkens parkeringsplads kl. 8.45 med afgang kl. 9.00. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.

Tilmelding til Elisabeth Torkelund  22453282 eller Ernest Andersen 59509019.  Røsnæs Kirke.....lille sogn med stor natur