Info

 

Info

 

INFO OM

  • Fødselsanmeldelse
  • Dåb
  • Navngivelse
  • Navneforandring
  • Konfirmation
  • Vielse
  • Når nogen dør
  • Medlemskab af folkekirken

 

Røsnæs Kirke.....lille sogn - stor natur

 

Når et barn bliver født:

Fødselsanmeldelsen fra jordemoderen afleveres eller sendes til præsten senest 14 dage efter fødslen.

Hvis forældrene er ugifte og ønsker fælles forældremyndighed, vedlægges en udfyldt og underskrevet "omsorgs- og ansvarserklæring

Når barnet skal døbes:

Forældrene henvender sig til præsten og aftaler tidspunktet for dåben, samt tidspunkt for en samtale, hvor begge forældre kan deltage.

Der oplyses navn og adresse på mindst 3 faddere og maksimum 5 faddere.. Forældrene kan ikke selv være faddere.

En fadder skal være døbt med den kristne dåb og være ældre end konfirmationsalder.

Når barnet skal navngives:

Forældrene udfylder en anmeldelse om navngivning, som afleveres hos præsten.

Blanketten findes på www.personregistrering.dk

Når du vil ændre navn:

Hvis du vil tage navneforandring, skal du indsende en udfyldt og underskrevet blanket til præsten. Blanketten findes på www.personregistrering.dk

En navneændring koster p.t. (januar 2014) kr. 500, som skal betales inden sagen kan behandles. Man kan indbetale elektronisk via ovenstående hjemmeside - eller ved hjælp af et indbetalingskort i pengeinstitut eller på posthus.

Ønsker du vejledning i reglerne for navneændring, skal du henvende dig til præsten.

Når dit barn skal konfirmeres:

Her i sognet konfirmeres børnene, når de går i 7. klasse, og det er fast tradition at konfirmationen sker den 2. søndag i Maj måned

Der bliver sendt et brev ud til 6. klasse på Røsnæs skole om dato for den første mødegang til konfirmationsforberedelsen som starter efter sommerferien.

Når to skal giftes:

I god tid før vielsen henvender parret sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielsen.

Tidligst 4 måneder før vielsen udfylder parret en ægteskabserklæring som fås hos kommunen. Den udfyldes og sendes til kommunen, som herefter udsteder en prøvelsesattest.

Hvis der skal ske en navneændring i forbindelse med vielsen, skal der afleveres en anmodning om navneændring til kirkekontoret i bopælsognet.

Herefter aftales tid for en samtale med præsten.

Til samtalen medbringes prøvelsesattest samt navne og adresser på 2 vidner.

Hvis parret ønsker at forberede hvilke salmer, der skal synges ved vielsen, kan det gøres på www.dendanskesalmebogonline.dk

Når der er dødsfald i familien:

Et dødsfald skal anmeldes til præsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Præsten vil være behjælpelig med vejledning vedr. begravelse eller bisættelse.

Det er også muligt at få et bedemandsfirma til at hjælpe sig med praktiske gøremål.

Medlemskab af folkekirken:

Ønske om medlemskab af folkekirken eller udmeldelse sker til sognepræsten

 

LINKS:

 

Folkekirken i Danmark

 

Kristendom.dk

 

Familieretsafdelingen

 

Det Danske Bibelselskab

 

Den danske salmebog - online

 

Landsforeningen af menighedsråd

 

Mindet

 

Menighedsplejen i Kalundborg

 

FDF Røsnæs

 

Forsamlingshuset

 

Røsnæs udvikling & beboerforening

 

 

Menighedsplejen i Kalundborg

http://kalundborgprovsti.dk/menighedsplejen-2/

Hvad er en ”menighedspleje”?

Lige siden Kirkens grundlæggelse har kristne set det som deres opgave at udøve omsorg overfor de svage i samfundet.

Menighedsplejen er en organisation under Folkekirken, hvis opgave er at varetage omsorg for de særligt udsatte mennesker i alle aldre.