Aktiviteter


  Røsnæs Kirke.....lille sogn med stor natur


AKTIVITETER


 • Filmaften
 • Foredrag
 • Koncert
 • Sangaften
 • Konfirmation
 • Varme hveder
 • Høst auktion
 • Ældreudflugt

Filmklub

Filmaftener alle gange kl.17.30:

Torsdag den 23. januar
Torsdag den 20. februar (rettelse)
Røsnæs kirke er vært ved ca. 6 filmaftener om året

De førstkommende filmaftener, alle kl. 17.30: 

Det er, som bekendt, ikke muligt at offentliggøre filmtitler herpå hjemmesiden, men ca. 1. uge før,

får medlemmer af filmklubben en invitation med filmens titel. Der er ved at være trangt, men da alle jo ikke kommer hver gang, tager vi stadig imod nye medlemmer – og det er gratis. Vi sætter dog et maximum på 40 deltagere pr. gang, så det er ”først til mølle princippet” der gælder, når man ”ringer eller mailer” sig til en filmaften. Nærmere informationer følger i invitationerne som h.h.v. sendes og mailes til medlemmerne. Er der nogen der ikke modtager brev eller mail direkte, men informeres af venner og bekendte, og derefter melder sig - så sig til, og lad os få jeres adresse eller mailadresse så vi kan give jer direkte besked.

Røsnæs kirkes menighedsråd

Foredrag

       Foredrag i Stalden torsdag, d. 2. april, kl. 19.00             Sognepræst Søren Sievers holder foredrag over emnet ”fra panser til præst”
       Menighedsrådet serverer kaffe og kage. Alle er velkomne

Høstgudstjeneste 

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet frokost i Stalden.
Bagefter holder vi Auktion over de effekter-"høstudbytte", som deltagerne forhåbentlig medbringer.

Husk rigelig med kontanter(frokosten er gratis).
Vi plejer at have en gemytlig dag.
Evt. overskud går i år til...

Juniorkonfirmand

- er for børn i 3. klasse!  
Juniorkonfirmandernes forløb begynder tirdag den 28. januar.

Man kan normalt nå at melde sig til et par uger inde i forløbet!

Henvendelse: Kirkemedarbejder Tinne leth, kateket.tinneleth@hotmail.com - 8111 4006

Konfirmation
Ligger altid på den 2. søndag i maj kl. 10.30

I 2020 bliver der konfirmation søndag den 10. maj kl. 10.30

MUSIK I KIRKEN

Kirken afholder som regel 1-2 koncerter om sommeren. Herudover vil kirkens organist Kirsten Bodekær give 2 koncerter på klaver eller orgel.


Koncert i kirken søndag, d. 8. marts kl. 19.00
med Ditte Lykke Hansen
Ditte er elev på det Danske Kongelige Musikkonservatorie
og spiller på accordeon (harmonika) alt fra Bach, ny klassisk
til italiensk underholdning og fransk musette valse.
Røsnæs kirkes menighedsråd

Sangaften

AFLYST: Onsdag den 22. april kl.19 i "Stalden", Ulstrup Sønderstrand 4

Én gang hvert forår og efterår holder vi sangaften.

Hans Petersen tager os igen med på tur i Højskolesangbogen.

Menighedsrådet er vært for kaffe og kage. 

Der er ingen tilmelding og alle sangglade hjerter er velkomne!

Voksenkor
Hvert forårs- og vintersemester huser kirken et voksenkor.

Koret deltager som minimum i kirkens højmesse påskedag og 1. søndag i advent.
Øvetid onsdage 16-18 med start onsdag den 12. februar

For mere info: kontakt Tinne Leth på kateket.tinneleth@hotmail.com eller 81114006

Skærtorsdag - måltid og gudstjeneste

Vi inviterer torsdag den 9. april til fælles påskemåltid i Stalden med lam på menuen.

Efterfølgende er der gudstjeneste kl. 19.00 i Røsnæs kirke.

Pris: 30,- for mad og 10,- pr. glas

Tilmelding senest 6. april.

Sommerfest på Røsnæs

Ved sommerfesten er Røsnæs Kirke som sædvanligt åben fra kl. 9-16.
Herudover er byder vi fra ca. kl. 11-14 på en kop kaffe og sodavand, og man kan komme op og nyde udsigten fra kirketårnet, hvor der ligger en kikkert parat.
Røsnæs kirkes menighedsråd

St. Bededagsaften

Gudstjeneste kl. 19

Traditionen tro går vi efter gudstjenesten i Stalden og hygger os med kaffe og varme hveder. Og stemmerne og folkehøjskole sangbogen bliver flittigt brugt.

Alle er hjertelig velkomne!

Ældreudflugt 

Ligger i år onsdag, d. 13. maj
Afgang kl. 9.00 fra Forsamlingshuset.
Bussen er bestilt, programmet er under planlægning, nærmere information senere.
Røsnæs Kirkes Menighedsråd

Åben kirke

Hen over sommeren er kirken åben i hverdagene fra kl. 9-16. Som regel fra påsketid til efterårsferien.

AKTIVITETETER vinter/forår 2020


 • Torsdag den 23.1 kl. 17.30 – filmaften i Stalden
 • Torsdag den 20.2(rettelse) kl. 17.30 - filmaften i Stalden
 • Søndag den 8.3 kl. 19 - koncert i kirken
 • Torsdag den 2.4 kl. 19 - foredrag i Stalden
 • Torsdag den 9.4 kl 17.30 - lammesteg og gudstjeneste
 • Søndag den 19.4 kl. 10.30 – familiegudstjeneste i Røsnæs kirke, Juniorkonfirmandernes afslutning

 • Onsdag den 22.4 kl.19 – sangaften i Stalden, med Hans Petersen