Genåbning af Røsnæs kirke i Corona tiden

Genåbning af Røsnæs kirke i Corona tiden


# Nyheder
Publish date Udgivet onsdag d. 20. maj 2020, kl. 11:00
Genåbning af Røsnæs kirke i Corona tiden

Menighedsrådets BESLUTNINGER vedrørende genåbning af Røsnæs kirke i Corona tiden

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i KIRKEN

 • Der må højst være 25 kirkegængere udover personalet
 • Der synges – derfor skal der være minimum 2 meters afstand mellem alle kirkegængere. Afstandsreglen gælder ikke kirkegængere fra samme husstand.
 • 25 salmebøger lægges ud på kirkens bænke. Disse angiver faste pladser, hvor man kan sætte sig indenfor myndighedernes retningslinjer.

Nadver

 • Præsten bryder stadig et brød, men det uddeles ikke.
 • Man står op under nadveren på anviste pladser vist på gulvet i koret.
 • På bordet til højre i koret står et engangsbæger med en oblat. Nadvergæsten tager begge dele med på sin plads i koret.
 • Præsten kommer ud fra alterområdet, peger på oblaten og siger nadverordene, herefter hælder præsten vin i bægret, peger på det og siger nadverordene.
 • Der må højst deltage 5 personer ad gangen.
 • Ved flere end 5 nadvergæster, går det første hold efter nadverbordet til deres pladser i kirkeskibet. Herefter siger præsten værsgo til det næste hold nadvergæster. Osv.

Kirkekaffe

 • Der er ingen kirkekaffe. Samtale efter gudstjenesten skal foregå udendørs.

Toilet på kirkegården

 • Toilettet må desværre være lukket undtaget ved kirkelige tjenester.

Åben kirke

 • Kirken er mellem tjenester og aktiviteter lukket indtil videre.

Stalden

 • Der må højst være 25 personer i Stalden alle inklusive. Der synges ikke, da dette vil begrænse deltagerantallet yderligere. (jf. reglen om 2 meters afstand ved sang)

Røsnæs kirkes menighedsråd og personale,
19. maj 2020