Forside  Røsnæs Kirke.....lille sogn med stor naturSOGNEPRÆST ERNEST W ANDERSEN ER PT. SYGEMELDT

I STEDET TRÆDER KONSTITUERET SOGNEPRÆST

SØREN SIEVERS

se kontaktinfo under fanen KONTAKT
NYT I EN CORONATID: 

Lukket kirke, lukket "Stald", klokkeringning, og videoer. Læs mere nedenunder!


FØLG PÅSKEN I VIDEOER HER PÅ HJEMMESIDEN - både voksne og børn!

Palmesøndag:


For børn:

Hvorfor er det lige, vi fejrer påske? Og hvad har små nuttede kyllinger, påskeæg, gækkebreve og familiemiddage egentlig med kristendommen at gøre?

Snapper og sognepræst Andreas Christensen, som fortæller om en hemmelighed. Værd at se!

For voksne: Sognepræst Søren Sievers holder andagt, som er video optaget i Røsnæs kirke!

Det har desværre ikke været muligt at lægge videoen op direkte her på hjemmesiden. Vi henviser til nedenstående link til vores Facebook-side (A) eller henvisning til dropbox (B), hvor den kan ses. God Palmesøndag!


A) www.facebook.com/roesnaeskirke.dk


B)

Hvem ringer klokkerne for?
- lyder titlen på Ernest Hemingways berømte roman fra 1940 om borgerkrig og kærlighed i Spanien. Og måske undrer man sig over, hvem klokkerne ringer for på Røsnæs, nu kl. 17 hver aften.
Men præcist 80 år senere lyder det sådan fra landets 10 biskopper:
Biskopperne opfordrer til: daglig fælles aftenringning
Sædvanligvis ringer kirkernes klokker både morgen og aften for at ”ringe solen ned ” – men ofte på forskellige tidspunkter for hver enkelt kirke og sogn.
Nu kommer landets 10 biskopper med en opfordring til hele landets menighedsråd om, at kirkerne fastsætter aftenringningen til kl. 17 hver dag – og samtidig med en opfordring til os alle:
”Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.”
Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.
Med klokkeringningen giver kirkerne stadig lyd fra sig.
Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.
Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud, at han er med os i modgangen, og på vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag. 
Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.

    

               

Røsnæs Kirke er lukket for gudstjenester,

og ”Stalden” for arrangementer indtil videre!


Regering og Folketing har vedtaget begrænsninger m.h.t., hvor mange mennesker der kan deltage i diverse arrangementer. Biskopperne har den 12. marts vedtaget at aflyse alle gudstjenester og alle aktiviteter i sognegårde m.v. Konfirmationen den 10. maj er udsat til efter pinse. En ny dato vil blive bekendtgjort på kirkens hjemmeside: www.roesnaeskirke.dk.
Bisættelser og begravelser gennemføres som hidtil, men deltagerantallet kan højst være 25, idet det er bestemt, at der er plads til en deltager pr. 4 m2 af kirkerummet. Menighedsrådet har sammen med sognepræsten besluttet, at Røsnæs kirke kan have plads til 25 deltagere. Vi anmoder om, at personalets henstilling om placering i rummet følges.
Vielser og dåbshandlinger gennemføres i det omfang, de ikke kan udsættes. Deltagerantallet må ikke overskride 10 personer – incl. kirkens personale.
Sognepræst Søren Sievers står naturligvis til rådighed for samtaler og henvendelser i øvrigt på nedenstående tlf.nr. eller på mail: sie@km.dk.
Menighedsrådet er opmærksom på, at der kan være udfordringer med denne indskrænkning af det kirkelige og folkelige liv i Røsnæs sogn og besvarer gerne evt. spørgsmål.


PAS GODT PÅ HINANDEN - ISÆR PÅ DE SVAGESTE!


Røsnæs præstegård, 19. marts 2020


Yvonne B. Hansen
Menighedsrådsformand
Tlf. 2568 4344


Søren Sievers
Konst. sognepræst
Tlf. 2913 0191


NB: TOILETTET PÅ KIRKEGÅRDEN ER LUKKET INDTIL VIDERE PGA. SMITTEFARE!

Vi beklager naturligvis meget den gene dette evt. måtte forårsage jer!


 


Seneste opdatering: 7. april 2020


Webmaster: Tinne Leth, kateket.tinneleth@hotmail.com - 8111 4006

 https://www.dropbox.com/s/sawip3mliexme83/1-palme-s%C3%B8ndag-s%C3%B8ren-sievers.mp4?dl=0&fbclid=IwAR3rkhj70_NbEWWEV8LR36bDE22_oghLLQmDeYqDcuVTq4GtEEnRzQwJANs