________________________________________________________________________________________

Præster i Røsnæs kirke:

Konstitueret sognepræst                      Palle Kongsgaard

(Røsnæs sogn)

Ulstrup Sønderstrand 4

4400 Kalundborg

51 71 34 18

ppko@km.dk

Sognepræst     Helle Brink

(Raklev sogn, sognebogsførende)

Hestehavebakken 100
4400 Kalundborg

21 43 22 63

hebr@km.dk

Sognepræst

Lisbeth Dyxenburg

Raklev Sognehus
Raklev Skillevej 1
4400 Kalundborg

23 22 09 90
lidyx@km.dk

Ved enkelte gudstjenester vikarierer Lenette Darling, som er sognepræst ved Årby kirke på det sydlige næs ved Kalunborg fjord.


________________________________________________________________________________________

Personale

Kirkekontor for Raklev-Røsnæs Pastorat

Røsnæs sogn har kordegn fælles med Raklev sogn.
Alle henvender om dåbsattest, navneændring, vielse, prøvelsesattester mv. skal ske her til.


Kordegn Karin Askengren

Raklev Skillevej 1
4400 Kalundborg

Tlf.: 59 56 25 19

Mail:kabg@km.dk

Åbningstid:
Mandag, tirsdag og fredag 9.00 - 13.00
Onsdag lukket
Torsdag 14.00 - 17.00

Hvis din henvendelse indeholder cpr.-nummer eller andre personfølsomme oplysninger, benyttes dette link:
https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7269

Kirkepersonale

Organist

Kirsten Bodekær

50 33 53 35

kirstenbodekaer@gmail.com

Kirkesanger, Kirketjener og Kirke- og kulturmedarbejder

Tinne Leth

21 29 80 76

kateket.tinneleth@hotmail.com

Foto er på vej!

 Matilde Rosenørn

Ny kirketjenervikar fra 1. juli og indtil videre

31 37 33 25 matilderosenoern@gmail.com ________________________________________________________________________________________

Kirkegården

Kirkegårdens vedligeholdelse varetages af Sct. Olai Kirkegård i Kalundborg

59 51 27 85

mandag – torsdag kl. 10-16

kontor@sctolai.dk


________________________________________________________________________________________

Menighedsrådet

Formand

Elisabeth Torkelund

Fjordbakken 12
4400 Kalundborg
2245 3282
heaven@torkelund.dk

Kirkeværge og Personalekontakt 
Hanne Reersøe Jensen
Røsnæsvej 309
4400 Kalundborg
5194 1535
hreersoe@gmail.com

Kasserer

Inger Frederiksen

Lysmosevej 4

4400 Kalundborg

2332 5034

muffinger@os.dk

Sekretær

Erna Børgager

Hejrevej 14 A

4400 Kalundborg

21 33 74 05

ernaboergager@gmail.com

Fra januar 2023 har Kalundborg Provsti tilforordnet Bodil Therkelsen som administrativ bistand, indtil et nyvalgt menighedsråd tiltræder til december 2024.

________________________________________________________________________________________

Stalden

Stalden er Røsnæs kirkes sognegård og ligger i umiddelbar forbindelse med præstegården (se kort nedenfor).

Adressen er:

Ulstrup Sønderstrand 4, 4400 Kalundborg

________________________________________________________________________________________

Røsnæs præstegård

Præstegården i Røsnæs sogn ligger ikke lige umiddelbart ved siden af Røsnæs kirke.

Kommende fra Kalundborg kører man forbi kirken og umiddelbart til venstre ned mod stranden.

Adressen er:

Ulstrup Sønderstrand 4, 4400 Kalundborg