________________________________________________________________________________________

Præster i Røsnæs kirke:

Konstitueret sognepræst                      Palle Kongsgaard

(Røsnæs sogn)

Ulstrup Sønderstrand 4

4400 Kalundborg

51 71 34 18

ppko@km.dk

Sognepræst     Helle Brink

(Raklev sogn, sognebogsførende)

Hestehavebakken 100
4400 Kalundborg

21 43 22 63

hebr@km.dk

Sognepræst

Lisbeth Dyxenburg

Raklev Sognehus
Raklev Skillevej 1
4400 Kalundborg

23 22 09 90
lidyx@km.dk

Ved enkelte gudstjenester vikarierer Lenette Darling, som er sognepræst ved Årby kirke på det sydlige næs ved Kalunborg fjord.


________________________________________________________________________________________

Personale

Organist

Kirsten Bodekær

50 33 53 35

kirstenbodekaer@gmail.com

Kirkesanger, Kirketjener og Kirke- og kulturmedarbejder

Tinne Leth

21 29 80 76

kateket.tinneleth@hotmail.com


________________________________________________________________________________________

Kirkegården

Kirkegårdens vedligeholdelse varetages af Sct. Olai Kirkegård i Kalundborg

59 51 27 85

mandag – torsdag kl. 10-16

kontor@sctolai.dk


________________________________________________________________________________________

Menighedsrådet

Formand

Elisabeth Torkelund

Fjordbakken 12
4400 Kalundborg
2245 3282
heaven@torkelund.dk

Kirkeværge og Personalekontakt 
Hanne Reersøe Jensen
Røsnæsvej 309
4400 Kalundborg
5194 1535
hreersoe@gmail.com

Kasserer

Inger Frederiksen

Lysmosevej 4

4400 Kalundborg

2332 5034

muffinger@os.dk

Sekretær

Erna Børgager

Hejrevej 14 A

4400 Kalundborg

21 33 74 05

ernaboergager@gmail.com

På grund af ikke fuldtalligt menighedsråd i Røsnæs sogn har man fået dispensation til administrativ hjælp fra Raklev sogns menighedsråds menige medlem Bodil Terkelsen.

________________________________________________________________________________________

Stalden

Stalden er Røsnæs kirkes sognegård og ligger i umiddelbar forbindelse med præstegården (se kort nedenfor).

Adressen er:

Ulstrup Sønderstrand 4, 4400 Kalundborg

________________________________________________________________________________________

Røsnæs præstegård

Præstegården i Røsnæs sogn ligger ikke lige umiddelbart ved siden af Røsnæs kirke.

Kommende fra Kalundborg kører man forbi kirken og umiddelbart til venstre ned mod stranden.

Adressen er:

Ulstrup Sønderstrand 4, 4400 Kalundborg