________________________________________________________________________________________

Menigehdsrådets møde referater

2024

Torsdag den 18. april

Referat


2023

Onsdag den 2. august

Dagsorden

Referat

Onsdag den 13. september

Referat

Fredag den 13. oktober kl. 8.30

Referat

Fredag den 10. november kl. 12.30

Referat