________________________________________________________________________________________

Menigehdsrådets møde referater

2023 - Menighedsrådsmøder ligger indtil slutningen af kirkeåret

på den 2. fredag i måneden

Onsdag den 2. august

Dagsorden

Referat

Onsdag den 13. september

Referat

Fredag den 13. oktober kl. 8.30

Referat

Fredag den 10. november kl. 12.30

Referat


Næstekommende møder:

Fredag den 5. januar kl. 12.30