________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Fødselsanmeldelse

Når et barn bliver født:
Fødselsanmeldelsen fra jordemoderen afleveres eller sendes til én af præsterne senest 14 dage efter fødslen.

I de fleste tilfælde anmeldes fødslen af jordemoderen på hospitalet.

Hvis forældrene er ugifte og ønsker fælles forældremyndighed, vedlægges en udfyldt og underskrevet "omsorgs- og ansvarserklæring", som findes på borger.dk.


Dåb

Når barnet skal døbes:
Forældrene henvender sig til én af præsterne og aftaler tidspunktet for dåben, samt tidspunkt for en samtale, hvor begge forældre kan deltage.

Der oplyses navn og adresse på mindst 3 faddere og maksimum 5 faddere. Forældrene kan ikke selv være faddere. En fadder skal være døbt med den kristne dåb og være ældre end konfirmationsalder.

Konfirmation

Det er tradition at konfirmationen i Røsnæs kirke ligger på 2. søndag i maj måned. Hvis holdet af konfirmander er for stort til, at 10 gæster kan inviteres med i kirken, holdes der to konfirmationer, hvorfor lørdagen i samme weekend også tages i brug. Konfirmationsforberedelsen varetages af sognepræst Palle Kongsgaard og finder sted i Stalden.


Der bliver sendt et brev ud til 6. klasse på Friskolen på Røsnæs om dato for den første mødegang til konfirmationsforberedelsen som starter efter sommerferien.Vielse

Når to skal giftes:
I god tid før vielsen henvender parret sig til én af præsterne og aftaler tidspunkt for vielsen.

Tidligst 4 måneder før vielsen udfylder parret en ægteskabserklæring på borger.dk. Den udfyldes og sendes til kommunen, som herefter udsteder en prøvelsesattest.

Hvis der skal ske en navneændring i forbindelse med vielsen, skal der afleveres en anmodning om navneændring til kirkekontoret i bopælsognet.

Herefter aftales tid for en samtale med præsten.

Til samtalen medbringes prøvelsesattest samt navne og adresser på 2 vidner.

Hvis parret ønsker at forberede hvilke salmer, der skal synges ved vielsen, kan det gøres på www.dendanskesalmebogonline.dk

Når nogen dør

Når der er dødsfald i familien:
Et dødsfald skal anmeldes til én af præsterne senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Præsten vil være behjælpelig med vejledning vedr. begravelse eller bisættelse.

Det er også muligt at få et bedemandsfirma til at hjælpe sig med praktiske gøremål.

Mindet er en hjemmeside, hvor man kan oprette en mindeside for afdøde.

Sorggruppe

At dele sin sorg med andre sørgende kan give noget andet end at at dele med den med familie og venner. Sammen med familie og venner mindes man og deler både kærligheden, glæderne og sorgen. Men i et forum med andre sørgende, kan man nogle gange føle frihed til at vise andre sider af sorgen, i de tilfælde hvor man f.eks. af omsorg for sine børn eller forældre ikke ønsker at belemre dem.  Man kan også føle sig "låst fast", og her hjælper det at spejle sig i andres sorg. det er naturligvis fuldt fortroligt, hvad der deles i denne sammenhæng.

Vores egen sognepræst Lisbeth Dyxenburg leder sorgrupperne i Kalundborg provsti, og de finder sted i enten Raklev eller i Høng.

Kontakt Lisbeth Dyxenburg for at blive skrevet op til en gruppe eller blot for at vide mere.

Sjælesorg

Ingen går igennem livet uden at møde en livskrise i form af f.eks. skilsmisse, dødsfald af nærtstående, svær sygdom eller andre skælsættende oplevelser.

De fleste gange kan familie og venner heldigvis hjælpe os igennem disse kriser. Men nogle gange kan man opleve at man "sidder fast". 

Alle har mulighed for at henvende sig til én af præsterne og i samtale føle sig mødt af omsorg og forståelse, og for dem der ønsker det, også hjælp til at finde trøst, håb og kærlighed i den kristne tro.

Medlemskab af folkekirken

Ønske om medlemskab eller udmeldelse af folkekirken  sker til én af præsterne.


unsplash